ΥΠΑΙΘ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α,Β, και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Λυκείου

Ορίστηκε με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.