ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες σε Αυστρία και Μπαγκλαντές

Α) Η Αυστριακή κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μη αυστριακούς φοιτητές
Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις υποτροφίες, καθώς και για επιδοτούμενα προγράμματα στο παρακάτω link:
https://oead.at/en/news/article/2020/11/calls-for-applications-for-scholarships-for-theyear-202122/

Β) Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, μέσω του προγράμματος Υποτροφιών για ξένους φοιτητές, χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ξένους φοιτητές, για σπουδές ιατρικής και οδοντιατρικής σε κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, και την υποβολή των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στα συνημμένα έγγραφα.
Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 24η Ιανουαρίου 2021 (για κρατικά ιδρύματα) και η 25η Ιανουαρίου (για ιδιωτικά ιδρύματα).

Announcement in English, in pdf format

Το έγγραφο Nota Verbale in pdf format

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *