ΥΠΑΙΘ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/ 04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»

Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/ 04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *