ΥΠΑΙΘ: Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το 2021-2022

Απόφαση με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού
Λυκείου
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *