ΥΠΑΙΘ: Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020»

Απόφαση με θέμα: Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020», υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020» (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) ως εξής

1. Τσαχαλάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Πρόεδρος.

2. Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Αναπληρωτής Πρόεδρος.

3. Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

4. Σαμπάνη Παναγιώτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας, Μονάδα Β1-Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

5. Δαναλάτου Μαργαρίτα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄- Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

Καθήκοντα γραμματέως θα ασκήσει η Κανελλοπούλου Θεόνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *