ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματική έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21

Απόφαση με θέμα: Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 105342/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. με θέμα: «Κατά
παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων
Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21»
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *