ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εγκύκλιος με θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης
εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *