ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Απόφαση με θέμα: Συμπληρωματικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε
περιοχή μετάθεσης έτους 2021 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 (γ) του
άρθρου 55 του ν. 4807/2021 (Α΄96)
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.