ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Με απόφαση της Υπουργού παιδείας κ. Ν. Κεραμέως αποσπώνται 14 εκπαιδευτικοί με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τίθενται στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *