ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση μόνιμους εκπαιδευτικούς για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές. Από 29/7 έως 3/8 η υποβολή των αιτήσεων

Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *