ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό

Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022. εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας (ΦΕΚ 3/τ. ΑΣΕΠ/19-1-2022)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *