ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021. Από Πέμπτη 25-02-2021 έως και Δευτέρα 01-03-2021 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον ΟΠΣΥΔ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.