ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών. Από 21 έως 29/5 η υποβολή αιτήσεων. Ο πίνακας με τα κενά

Αναρτήθηκε στην διαύγεια με ημερομηνία 20/5/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021

Η πρόσκληση αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .
 2. Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.
 3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
  Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
  α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 21-5-2020 έως και 29-5-2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *