ΥΠΑΙΘ: Πρόγραμμα παροχής διερμηνείας στα σχολεία από την Οργάνωση ΜΕΤΑδραση

Εγκύκλιος με θέμα: Πρόγραμμα παροχής διερμηνείας στα σχολεία, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο η Οργάνωση ΜΕΤΑδραση (Δράση για την Μετανάστευση & την Ανάπτυξη) θα υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2022-2023 μέσω του προγράμματος All Children in Education (ACE), το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη στήριξη της UNICEF, το πρόγραμμα «Διερμηνεία για την Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά προσφύγων και μεταναστών τα οποία δεν μιλούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και στις οποίες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία διερμηνέων για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι υπηρεσίες διερμηνείας θα πραγματοποιηθούν κυρίως σε σχολεία της Αττικής και της Βορείου Ελλάδας, από διερμηνείς με φυσική παρουσία κατόπιν σχετικού προγραμματισμού.
Όσον αφορά την κάλυψη αναγκών που θα εντοπιστούν σε άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες ανά την ελληνική επικράτεια θα ικανοποιούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, skype, zoom κ.λπ.) είτε μέσω αποστολής διερμηνέα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Οι γλώσσες που καλύπτονται θα είναι κατά κύριο λόγο Αραβικά και Φαρσί/Νταρί, Ουκρανικά και Ρωσικά, ενώ η διερμηνεία στα Ουρντού/Παντζαμπί, τις κουρδικές διαλέκτους και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα/διάλεκτο θα προσφέρεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των διερμηνέων και τις πραγματικές ανάγκες

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *