ΥΠΑΙΘ: Προσλήψεις αναπληρωτών-Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών. Από 26 έως 28/1 η υποβολή αιτήσεων

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *