ΥΠΑΙΘ: Προκηρύξεις ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Προθεσμίες υποβολής αίτησης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας προκηρύξεις ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

1. Πρόσληψη ενός ακαδημ. υποτρόφου στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

2. Πρόσληψη ακαδ. υποτρόφων στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *