ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη 4 Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ

Ανακοίνωση με την οποία προκηρύσσονται υποτροφίες για Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο
Ισραήλ το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται :
-2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα) και,

 • 2 υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8
  μηνών).
  Διαβάστε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το τι
  περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, καθώς και περαιτέρω οδηγίες και αιτήσεις.
  https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Science_Academia_scholarships/Pages/scholarships2023-
  2024.aspx?fbclid=IwAR3GwDEGuuvH_bXRoYtcTMGAznZuX5UHISTvQdrG5lZdCQxxb8OtujvCJC4
  Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2023 στην διεύθυνση:
  Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα)
  Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *