ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη υποτροφιών του κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου για τα ακαδημαϊκά έτη 2020/21 και 2021/22

1. Προκήρυξη     επιλογής     υποτρόφων     χωρίς      διαγωνισμό    για    σπουδές  Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές)   ή   Τρίτου   Κύκλου   (διδακτορικές)    στο     εσωτερικό     ακαδημαϊκού    έτους 2020-2021  από  τα  έσοδα  του  κληροδοτήματος   ΖΩΗΣ  ΣΟΥΤΣΟΥ,  που  υπάγεται  στην  άμεση διαχείριση του  Υπουργείου  Οικονομικών.

2. Προκήρυξη     επιλογής     υποτρόφων     χωρίς      διαγωνισμό    για    σπουδές  Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές)   ή   Τρίτου   Κύκλου   (διδακτορικές)    στο     εσωτερικό     ακαδημαϊκού    έτους 2021-2022  από  τα  έσοδα  του  κληροδοτήματος   ΖΩΗΣ  ΣΟΥΤΣΟΥ,  που  υπάγεται  στην  άμεση διαχείριση του  Υπουργείου  Οικονομικών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία, από την
οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *