ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη υποτροφιών από τα κληροδοτήματα Ζωσιμά και Τριανταφυλλίδη

Προκηρύξεις υποτροφιών από τα Ιδρύματα Ζωσιμά (2 υποτροφίες) και Τριανταφυλλίδη (5 υποτροφίες) εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου
(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους
2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση
διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου
(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,
από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση
του Υπουργείου Οικονομικών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *