ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 25η Ιουνίου
2021,ημέρα Παρασκευή και λήγει την 7 η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *