ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη επιλογής 4 υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

 1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» των παρακάτω Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αθήνας:
  i) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
   Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
   Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
   Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
   Σχολή Χημικών Μηχανικών
   Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
   Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
   Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
   Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
  ii) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος με τρία (3) τμήματα:
   Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
   Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
   Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
   Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης με δύο (2) τμήματα
   Βιοτεχνολογίας
   Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
  iii) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   Σχολή Θετικών Επιστημών με επτά (7) τμήματα:
   Φυσικής
   Χημείας
   Μαθηματικών
   Βιολογίας
   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
   Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.
  iv) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
   Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας με δύο (2) τμήματα:
   Πληροφορικής
   Στατιστικής
  v) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
   Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών με δύο (2) τμήματα:
   Οικιακής Οικονομίας
   Οικολογίας & Γεωγραφίας
   Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας με ένα (1) τμήμα:
   Πληροφορικής και Τηλεματικής
 2. Ηλικία έως 36 ετών.
 3. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού.
  Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών.
  Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2018-2019 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα τετρακόσια (400,00) ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *