ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 47 υποτροφίες στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών. Οι θέσεις ανά χώρα. Μέχρι 21/3 η υποβολή των αιτήσεων

Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2022 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 21-2-2022 μέχρι και την 21-3-2022 και δεν θα δοθεί παράταση

Από την προκήρυξη εξαιρούνται:

 1. Όσοι υποψήφιοι Διδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α.
 2. Επιστήμονες που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από το
  Ι.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους.
 3. Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από την
  θέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης.
 4. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω πειθαρχικού αδικήματος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η
  δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισμού ή επαναδιορισμού τους.
  Οι θέσεις, όπως καθορίζονται από τα αντίστοιχα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών, είναι οι εξής:
  3
 5. ΑΛΒΑΝΙΑ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 6. ΑΡΜΕΝΙΑ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 7. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
   Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
   Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
 8. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
   Δύο (2) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ- ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δώδεκα (12) ημέρες.
 9. ΙΣΡΑΗΛ
   Μία (1) θέση: ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι πέντε (5) ημέρες.
 10. ΙΤΑΛΙΑ
   Δύο (2) θέσεις: Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιοι
  Διδάκτορες.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 11. ΚΡΟΑΤΙΑ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 12. ΚΥΠΡΟΣ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 13. ΜΑΡΟΚΟ
   Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΕΠ- ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
 14. ΜΕΞΙΚΟ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
  4
 15. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
   Τρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 16. ΠΟΛΩΝΙΑ
   Πέντε (5) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
   Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-Υποψήφιοι Διδάκτορες.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
 17. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
  14.ΤΟΥΡΚΙΑ
   Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Mέχρι πέντε (5) ημέρες.
 18. ΤΣΕΧΙΑ (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την Ρηματική Διακοίνωση Νο. 1814-1/2019-ATHE/30-12-2019 της
  Πρεσβείας της Τσεχίας στην Αθήνα, η Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας, για λόγους εσωτερικής της διοίκησης, δεν θα είναι πλέον σε θέση να δέχεται και να φιλοξενεί μέλη της Ελληνικής Ακαδημαΐκής κοινότητας στα πλαίσια του
  σχετικού Διμερούς-Διακρατικού Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδας-Τσεχίας. Οι Έλληνες επιστήμονες θα μπορούν να επισκέπτονται μόνον δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια της Τσεχίας από τα οποία και θα προέρχονται οι προσκλήσεις των Τσέχων ομολόγων τους. Ωστόσο οι επισκέψεις στην Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας από Έλληνες επιστήμονες μπορούν να συνεχιστούν σε ατομικό επίπεδο ).
   Έξι (6) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *