ΥΠΑΙΘ: Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση με θέμα: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Οι βασικοί άξονες της Πιλοτικής Εφαρμογής των
Προγραμμάτων Σπουδών είναι:
i. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών
ii. Η διδακτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών
iii. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών.

Η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών αφορά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, ανά γνωστικό πεδίο:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές Επιστήμες
Ιστορία (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
Θρησκευτικά (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό – Γυμνάσιο)
Πολιτική Παιδεία (Λύκειο)
Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Φυσική Αγωγή (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
Βιολογία (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Γεωγραφία (Δημοτικό)
Γεωλογία – Γεωγραφία (Γυμνάσιο)
Μαθηματικά (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Δημοτικό)
Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Εφαρμογές Πληροφορικής (Λύκειο)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Λύκειο)
Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Φυσικά (Δημοτικό)
Φυσική (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Χημεία (Γυμνάσιο – Λύκειο)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
Γλώσσα (Δημοτικό)
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία/Νεοελληνική Λογοτεχνία – Γυμνάσιο)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Λύκειο)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γυμνάσιο –
Λύκειο)
Φιλοσοφία (Λύκειο)
Αγγλικά (Λύκειο)
Γαλλικά (Λύκειο)
Γερμανικά (Λύκειο)
Προσχολική (ΠΣ Νηπιαγωγείου)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Τέχνες και Πολιτισμός
Εικαστικά (Δημοτικό)
Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο)
Μουσική (Δημοτικό-Γυμνάσιο)
Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *