ΥΠΑΙΘ: Παρατάσεις θητείας εκπαιδευτικών υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Αποφάσεις για την παράταση θητείας εκπαιδευτικών υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο και Πειραματικό σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2023.

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *