ΥΠΑΙΘ: Παράταση μέχρι 6/4 των εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Με έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ γνωστοποιεί ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020. Οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα αυτό, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και την ομάδα ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να δημιουργούν τα ψηφιακά τμήματα στα οποία θα ενταχθούν οι μαθητές/μαθήτριες και να αναρτούν σχετικό υλικό σε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις σχετικές πλατφόρμες.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.