ΥΠΑΙΘ: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021

Αποφάσεις παράτασης της απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το
σχολικό έτος 2020-2021 και το 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου για συμπλήρωση τριετίας με
επιμίσθιο

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω
συνυπηρέτησης για ένα (1) σχολικό έτος (2020-2021) χωρίς επιμίσθιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *