ΥΠΑΙΘ: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2021 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Από 24 έως 29 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως και ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2021 του Νοτίου Ημισφαιρίου, καλούνται κατά περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2021 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipodeaitisi.sch.gr).
Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 24- 6 -2020 μέχρι 29- 6 -2020 και ώρα 15.00

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *