ΥΠΑΙΘ: Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό σχολείο στις Βρυξέλλες

Απόφαση με θέμα: Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη
με απόσπαση θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bρυξέλλες Ι και Β)
Αποκλειομένων, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *