ΥΠΑΙΘ: Πίνακες επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία στο Λουξεμβούργο και τις Βρυξέλλες. ΠΕ 70 Δάσκαλοι και ΠΕ 02 Φιλόλογοι.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες επιλογής

Α) υποψηφίων εκπαιδευτικών για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο ΙΙ, Βρυξέλλες Ι – Berkendael και Βρυξέλλες ΙΙΙ».

και

Β) υποψηφίων εκπαιδευτικών για την κάλυψη με απόσπαση θέσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *