ΥΠΑΙΘ: Πίνακας των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για
απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο ΙΙ, Βρυξέλλες Ι (Berkendael), Βρυξέλλες
ΙII μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.