ΥΠΑΙΘ: Οι νέες αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας τροποποιήθηκαν οι αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

Οι νέες αποζημιώσεις έχουν ως εξής:

Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
α. 1.i. Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 500,00 εφάπαξ
α. 1.ii. Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 εφάπαξ
α. 1.iii. Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 εφάπαξ
α. 1.iv. Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 350,00 εφάπαξ
α. 1.v. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
α. 1.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00 εφάπαξ
α. 1.vii. Κάθε μέλος του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού ευρώ 200,00 εφάπαξ
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης και Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου – Ομάδα επιμορφωτών
α.2.i. Κάθε Υπεύθυνος/η Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου ευρώ 300,00 εφάπαξ, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου
α.2.ii. Ομάδα επιμορφωτών
Επιμορφωτής ευρώ 150,00 εφάπαξ, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο των Υπεύθυνων Επιμόρφωσης και Εποπτείας των
αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και των επιμορφωτών ανά επιμορφωτικό σεμινάριο για την
αρχική ή συνεχιζόμενη επιμόρφωση επί του συνόλου των αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης γλώσσας για τις
ανάγκες της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού του Μητρώου των αξιολογητών ανά εξεταζόμενη γλώσσα.
α.2.iii. Στους Υπεύθυνους Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και
στους επιμορφωτές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *