ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής. Η κατανομή των πιστώσεων για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021 πρέπει, το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 17-12-2020 να σταλούν ηλεκτρονικά στους αποδέκτες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *