ΥΠΑΙΘ: Με email η αποστολή ελέγχων προόδου Α τετραμήνου στους γονείς/κηδεμόνες. Τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων των μαθητών Α και Β τάξης

Απόφαση με θέμα: Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση: Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.
Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *