ΥΠΑΙΘ: Με υπεύθυνη δήλωση η ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά

Εγκύκλιος με θέμα: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. πρωτ. 76389/Ε2/28-6-2021 έγγραφο.

Επιπλέον, όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά κατά το τρέχον σχολικό έτος, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, δηλώνοντας ωστόσο ότι υπηρετούν με θητεία μέχρι και 31-8-2021 σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, στο οποίο και υποχρεούνται να παρέχουν θερινή υπηρεσία. Εφόσον η σχολική μονάδα τοποθέτησής τους βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή μετάθεσης από το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οποίο υπηρετούν, η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της με e-mail

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή doc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *