ΥΠΑΙΘ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ

Απόφαση με θέμα: Μετάταξη δέκα (10) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων με μεταφορά θέσης και πίστωσης, σε θέσεις μονίμων διοικητικών
υπαλλήλων σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1824/1998
, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *