ΥΠΑΙΘ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών για λόγους υγείας. Υπόδειγμα αίτησης

Έγγραφο με θέμα: Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας
εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *