ΥΠΑΙΘ μετατάξεις-αποσπάσεις:  Αποδέσμευση και μη αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. (Β’ Κύκλος 2021)

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αποφάσεις για την αποδέσμευση και μη αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

ΥΑ αποδεσμεύσεων σε μορφή pdf 

YA μη αποδεσμεύσεων σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *