ΥΠΑΙΘ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Δείτε την Υπουργική απόφαση σε μορφή p

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.