ΥΠΑΙΘ: Μετάταξη εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως μετατάσσονται σε θέσεις στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11 ΠΕ60 και ΠΕ70.

Η απόφαση σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *