ΥΠΑΙΘ: Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαϊκά σχολεία

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ οι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Α)  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων  εκπαιδευτικών για τη θέση του εκπαιδευτικού Συμβούλου στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης

Β)  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για απόσπαση στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης

Γ) Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για απόσπαση στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IV

Δ) Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 για απόσπαση στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *