ΥΠΑΙΘ: Κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής με εξετάσεις σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων

Με διάταξη που περιέχεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ για την ίδρυση της ΕΘ.Α.Α.Ε. (αρθ. 28 έως 32), θεσπίζεται το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής που πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

Επεξεργασίας κειμένου

Υπολογιστικών φύλλων

Υπηρεσιών Διαδικτύου

Το πιστοποιητικό χορηγείται υπό προϋποθέσεις και με τη διαδικασία εξετάσεων που προκηρύσσονται από το ΥΠΑΙΘ, διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, ηλεκτρονικά, με ειδικό λογισμικό.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχέδιο νόμουhttps://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11172558.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *