ΥΠΑΙΘ: Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020. Μειωμένο κατά 33,3% το εθνικό σκέλος της χρηματοδότησης

Απόφαση με θέμα: Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , υπέγραψε η Υπουργός Παιδείς κ. Ν. Κεραμέως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Με βάση την απόφαση προβλέπονται οι εξής πιστώσεις

Σύνολο Εθνικού Σκέλους 110.000.000,00€, μειωμένο κατά 33,3% σε σχέση με το 2019 (165.000.000,00€)

Σύνολο Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους 400.000.000,00€ , αμετάβλητο σε σχέση με το 2019

Γενικό Σύνολο ΠΔΕ 2020 510.000.000,00€ μειωμένο κατά 9,7% σε σχέση με το 2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *