ΥΠΑΙΘ: Ιδρύσεις, καταργήσεις, ορισμοί ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών κέντρων

Απόφαση με θέμα: Ίδρυση ΕΠΑ.Λ., Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων, Κατάργηση ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών
Κέντρων για το σχολικό έτος 2022-2023
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *