ΥΠΑΙΘ: Η εγκύκλιος για την επαναλειτουργία Γυμνασίων-Λυκείων

Εγκύκλιο με θέμα: Διευκρινίσεις για την επαναλειτουργία σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αν. Γκίκα

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο συνιστάται η αναπροσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων, στις
περιπτώσεις εκείνες που εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους σε Γυμνάσια και Λύκεια, συγχρόνως.
Η αναπροσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών και τη συνεργασία των Συλλόγων Διδασκόντων των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιηθεί τόσο η δια ζώσης όσο και η εξ αποστάσεως διδασκαλία, δίνοντας προτεραιότητα στο πρόγραμμα των Λυκείων.
Για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *