ΥΠΑΙΘ: Ενημέρωση σχολείων όλης της χώρας για τη μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – σχ. έτος 2019-2020

Με έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ ενεμερώνει ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 40/03-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι διαθέσιμη για δανεισμό σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το υλικό της μουσειοσκευής απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου. Η μουσειοσκευή με θέμα τον άνθρωπο, τον επαναστάτη, τον πολιτικό και τον διπλωμάτη Βενιζέλο και τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού, που πηγάζει από τις θεματικές της μουσειακής συλλογής της ΟικίαςΜουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή /ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην προετοιμασία μαθητών/τριών για επικείμενη επίσκεψη.

Η χρήση του δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σπουδών και των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η αξιοποίηση του εν λόγω υλικού να είναι προαιρετική για τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α επιλέγει τον τρόπο που θα το εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία με κριτήριο τις εκπαιδευτικές ανάγκες της τάξης του/της.

2. Η χρήση του εν λόγω υλικού να μην συνδέεται με τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να τηρείται η σχετική με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων νομοθεσία.

3. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ/Ι.Ε.Π. Η μουσειοσκευή δανείζεται στα ενδιαφερόμενα σχολεία ύστερα από επικοινωνία με το εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας δανεισμού μπορείτε να απευθύνεστε στο εκπαιδευτικό τμήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο τηλ. 28210-56008, 54011 (εσωτ. 111 ή 112), καθώς και στην ιστοσελίδα του www.venizelos-foundation.gr .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.