ΥΠΑΙΘ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη 665 λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από 29/1 έως 4/2 η υποβολή των αιτήσεων

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *