ΥΠΑΙΘ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ. Από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων. Οι θέσεις

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα
https://opsyd.sch.gr.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *