ΥΠΑΙΘ: Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας. Μέχρι 30/4 η υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας .
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

  • Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
  • Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
  • Σε καλλιτέχνες.
    Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις ιστοσελίδες: www.stipendia.sk , www.schοlarships.sk μέσω των οποίων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.
    Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2022

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ενημερωτικό φυλλάδιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *