ΥΠΑΙΘ: Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και αναρτούν έως ώρα 12.00, στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο

α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και

β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021:
Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:
 συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
 τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς, εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
 μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για την έναρξη των μαθημάτων από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.