ΥΠΑΙΘ: Διόρθωση και ανάρτηση των ενημερωμένων εκδόσεων βιβλίων μαθητή στον δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Αναρτήθηκαν στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία επικαιροποιημένες εκδόσεις pdf (για web) που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα «Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών» για τα ακόλουθα βιβλία:
[1] Εικαστικά A΄ & B΄ Δημοτικού
[2] Εικονογραφημένο Λεξικό Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού
[3] Αγγλικά Δ’ Δημοτικού
[4] Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού
[5] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού
[6] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Εργασιών)
[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού
[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Δασκάλου)
[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων)
[10] Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού
[11] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού
[12] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων)
[13] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού
[14] Αγγλικά Αρχαρίων Α΄ Γυμνασίου
[15] Αγγλικά Προχωρημένων Α΄ Γυμνασίου
[16] Αγγλικά Αρχαρίων Β΄ Γυμνασίου
[17] Αγγλικά Προχωρημένων Β΄ Γυμνασίου
[18] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[19] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)
[20] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Εκπαιδευτικού)
[21] Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου
[22] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
[23] Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
[24] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
[25] Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση-Έκθεση) Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
[26] Ιστορία Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου Α΄ ΕΠΑΛ
[27] Ναυτιλιακές Γνώσεις Α΄ ΕΠΑΛ Επιλογής
[28] Γενικά Αγγλικά Β΄ ΕΠΑΛ
[29] Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
[30] Τουριστική Γεωγραφία Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
[31] Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Δομικών Έργων,
Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού.

Αναρτήθηκαν επίσης στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία επικαιροποιημένες εκδόσεις pdf για αμβλύωπες που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με διορθώσεις προσθήκες/αλλαγές σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα «Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών» για τα ακόλουθα βιβλία:
[1] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt – Τόμος 1
[2] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt – Τόμος 2
[3] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt – Τόμος 3
[4] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 18pt
[5] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt – Τόμος 1
[6] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt – Τόμος 2
[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt – Τόμος 4
[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 28pt – Τόμος 1
[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 28pt – Τόμος 2
[10] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 1
[11] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 2
[12] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 3
[13] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 4
[14] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 5
[15] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 6
[16] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 7
[17] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 8
[18] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 28pt – Τόμος 1
[19] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 28pt – Τόμος 2
[20] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt – Τόμος 1
[21] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt – Τόμος 2
[22] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt – Τόμος 3
[23] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt – Τόμος 4
[24] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 18pt
[25] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 28pt – Τόμος 7
[26] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 18pt – Τόμος 4

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με τους σχετικούς συνδέσμους

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *